| News

Thông tin chính thức về Release EV03

  • 17-12-2020

Sau khi Pitech đã hoàn tất các bước chuẩn bị cho việc release EV03, QC xin thông báo EV03 sẽ được release vào ngày 18/12/2020

1. Nội dung của Phiên bản EV03

  • App ver 4: Version 4.3.35
  • Firmware FOXS: FoxS Version 1.2.27

2. Cập nhật phiên bản

  • Cập nhật phiên bản ứng dụng Pitech Plus: Không tự động cập nhật ở phiên bản này, người dùng phải lên Appstore (IOS)/Google Play (Android) để tải phiên bản mới.

=> Link tải App mới sẽ được hiển thị trên Store vào 10:00pm ngày 17/12/2020.

  • Cập nhật phiên bản thiết bị FoxS: Người dùng đang sử dụng phiên bản từ 1.2.1 đến 1.2.14 có thể cập nhật phiên bản mới thông qua tính năng CCU. Các phiên bản thấp hơn (1.0.84 & 1.0.86) sẽ không thể nâng cấp, người dùng phải đến Pishop để nạp lại Firmware.

3. Những điểm nổi bật của EV03

  • Cải thiện hiệu năng sử dụng Auto ID.
  • Thêm tính năng cảnh báo quên tắt khóa với Phone.
  • Nâng cao hiệu suất sử dụng và chỉnh sửa một số tính năng.

Fox FoxS Release