| News

Tuyền Nguyễn

  • Copy-writer

Tìm hiểu những kiến thức của một vị giáo sư, sau đó viết lại cho một đứa trẻ 10 tuổi đọc, đó chính là nhiệm vụ của mình – một ‘content-er’. Gia nhập Pitech vào năm 2020, mình viết và viết với mục tiêu truyền tải hết thảy những giá trị tốt đẹp về môi trường, con người và sản phẩm nơi đây đến mọi người theo cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Công việc của một ‘content-er’ đương nhiên sẽ là viết. Tuy nhiên, mình cũng thường xuyên cosplay ‘kính lúp’ đi ‘soi’ bất cứ thứ gì có chữ, thỉnh thoảng ăn mất ngon vì mấy dòng chữ trên giấy gói bánh mì chấm, phẩy quá ‘ngang ngược’.

- Nguyễn Hà Xuân Tuyền-