| News

Pitech

  • Admin

Bạn có thể sở hữu một cuộc sống thông minh và tiện lợi khi mà các thiết bị xung quanh bạn có thể tự động nhận biết bạn là chủ và bạn có thể điều khiển ở bất kỳ đâu. Với một chiếc điện thoại và một thiết bị Pi, tất cả đều nằm trong tay bạn!