| News

Đào Bùi

  • Product Project Manager

Trước khi trở thành một phần của Pitech, mình vẫn chưa thể định hình được bản thân muốn đạt được gì trong công việc. Thời điểm 2016 - 2018, mình đi làm chỉ với suy nghĩ "kiếm tiền" và không quan tâm nhiều đến việc phát triển bản thân. Tuy nhiên, khi trở thành thành viên của Pitech vào cuối năm 2018, qua quan sát, học hỏi và nghiên cứu, mình đã xác định được điều bản thân muốn và không ngừng cố gắng để đạt được mục tiêu đó. Công việc hiện tại của mình là Product Project Manager. Mình quản lý - vận hành toàn bộ quá trình làm ra sản phẩm. Đối với mình, việc đảm bảo sản phẩm được hoàn thiện và đạt đúng chất lượng cũng như tiến độ chính là mục tiêu hàng đầu, và Pitech chính là môi trường thuận lợi giúp mình phát triển và làm được điều đó.