Bài viết có hashtag:

EV03

Có 1 bài viết được tìm thấy

Thông tin chính thức về Release EV03
Thông tin chính thức về Release EV03
Sau khi Pitech đã hoàn tất các bước chuẩn bị cho việc release EV03, QC thông báo ngày release EV03 chính thức. Thông tin chi tiết về bản cập nhật và những điểm nổi bật sẽ có trong phiên bản release đợt này.