6. Xem lịch sử hoạt động
Tính năng tiện lợi

Xem lịch sử hoạt động

Giới thiệu

Thông qua ứng dụng Pitech+, tính năng xem lịch sử hoạt động giúp người dùng có thể quản lý, xem lại và cập nhật chi tiết hoạt động của thiết bị. Tại thời điểm này app đang lưu lại lịch sử cảnh báo bình yếu và cảnh báo quên tắt khóa trên phone. 


Cách xem lại lịch sử hoạt động

  • Người dùng vào ứng dụng Pitech+
  • Mở giao diện “Thông tin thiết bị”
  • Nhấn chọn “Xem lịch sử hoạt động”
  • Tại đây, lịch sử cảnh báo sẽ hiển thị chi tiết thời gian, nội dung cảnh báo.

Câu hỏi thường gặp

1. Làm sao để biết xe đang kết nối với thiết bị điều khiển?

Khi có kết nối, đèn báo khóa thông minh (Smart IND) trên bảng điều khiển xe luôn sáng. Người dùng nên quan sát, nếu đèn tắt, hãy kiểm tra lại remote/điện thoại để đảm bảo quá trình sử dụng xe diễn ra ổn định.

Các tính năng khác

Tính năng an toàn

Chống cướp

3 min read

Tính năng an toàn

Chống trộm

3 min read

Tính năng tiện lợi

CCU - Customer Can Update

3 min read

Tính năng tiện lợi

Tự động nhận diện

3 min read

Tính năng an toàn

Cảnh báo quên tắt khóa

4 min read

Tính năng tiện lợi

Đo bình và thông báo bình yếu

5 min read

Tính năng tiện lợi

Tìm xe bằng điện thoại

5 min read

Tính năng tiện lợi

Mở xe bằng điện thoại

4 min read

Tính năng tiện lợi

Tùy chọn bật tắt tính năng

3 min read